• KALENDARIUM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

    •  

     KALENDARIUM

     EGZAMIN ZAWODOWY

     Sesja zima 2024

     1. Złożenie deklaracji do 15 września 2023 r.

     2. CZĘŚĆ PISEMNA – 10 i 11 stycznia 2024 r.

     Kwalifikacja HGT.03 - Technik hotelarstwa – klasa III a i b TH

     Kwalifikacja HGT.06 - Technik hotelarstwa – klasa V TH a i b

     Kwalifikacja HGT.12 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

     klasa V TŻ i UG

     1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d” - 09 stycznia 2024 r. godz. 09.00-11.30

     Kwalifikacja HGT.03 - Technik hotelarstwa – klasa III a i b TH

     Kwalifikacja HGT.12. - Technik żywienia i usług gastronomicznych

     klasa V TŻ i UG

     1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d” - 09 stycznia 2023 r. godz. 13.00-15.30

     Kwalifikacja HGT.06 - Technik hotelarstwa – klasa V TH a i b

     27 marca 2024 r.– ogłoszenie wyników egzaminu dla sesji zima 2024

     Do 08 kwietnia 2024 – przekazanie certyfikatów i dyplomów zawodowych

      

     KALENDARIUM

     EGZAMIN ZAWODOWY

     Sesja lato 2024

      

     1. Złożenie deklaracji do 07 lutego 2024 r.

     w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających , którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2024 - do 04 kwietnia 2024

      

     1. CZĘŚĆ PISEMNA – 04 czerwca 2024 r.

     Kwalifikacja HGT.02 - klasa III TŻ i UG

      

     1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „w” od 03 czerwca do 19 czerwca 2024 r.

     Kwalifikacja HGT.02 - klasa III TŻ i UG

     03 czerwca 2024 – model „d” dotyczy zdających ponownie przystępujących do egzaminu, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji Zima 2024

     30 sierpnia 2024 r.– ogłoszenie wyników egzaminu dla sesji lato 2024

     Do 09 września 2024 – przekazanie certyfikatów i dyplomów zawodowych

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych