• Historia szkoły

    • 01.11.2015 22:26

    •  Monografia szkoły wydana z okazji 50 rocznicy istnienia szkoły - Tadeusz   Lipiec

      50-lat_Zespolu_Szkol_w_Swinoujsciu.pdf        Wrzesień 1961

     Powstaje Technikum Handlowe jako filia Technikum Handlowego nr 9 w Szczecinie. Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje mgr Zdzisław Podkowski.

     Wrzesień 1963

     Powołana do życia zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a dyrektorem szkoły jest mgr Zdzisław Guzik.

     Styczeń 1964


     Technikum Handlowe uzyskuje status samodzielnej szkoły, dyrektor Zdzisław Guzik.

     Technikum Handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształcają się w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 pod dyrekcją mgr Czesława Nogala. Przy nowo powstałej szkole tworzy się Liceum Medyczne jako filia Liceum Medycznego w Szczecinie.

     W następnych latach dyrektorami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 zostają: mgr Tadeusz Lipiec, mgr Barbara Godala-Czemerys, mgr Kazimierz Chlebowski, mgr Antonina Barbara Pyzik, mgr Gabriela Kopacka.

     W trakcie swojej historii Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 kształcił młodzież w następujących profilach:
     Liceum Ekonomiczne: Finanse i rachunkowość, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Bankowość.

     Liceum Handlowe / Liceum Medyczne / Liceum Zawodowe: Magazynier, sprzedawca, Pracownik administracyjno biurowy.


     Technikum Hotelarskie / Technikum Zawodowe: Żywienie zbiorowe, Żywienie i gospodarstwo domowe.

     Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: Masarz, Piekarz, Fryzjer, Kucharz, Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, I inne zawody w ramach klas wielozawodowych.

    • więcej
  • Galeria zdjęć

    brak danych