• Technik hotelarstwa

    • Technik hotelarstwa

     Kształci uczniów w zawodzie technik hotelarstwa w cyklu 4-letnim po gimnazjum i 5-letnim po szkole podstawowej. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak w liceach oraz przedmioty zawodowe, typowe dla profilu kształcenia, w tym dwa języki obce, język niemiecki i język angielski (w małych grupach językowych). W trakcie cyklu kształcenia zawodowego będą rozwijane:
     samodzielność, pracowitość, refleks, podzielność uwagi, poczucie estetyki, kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania w zespole, elementy psychologii interesanta, kultura obsługi interesanta, zasady savoir vivre, biegłe posługiwanie się dwoma językami obcymi (znajomość słownictwa zawodowego w tych językach), znajomość strategicznego badania rynku, przewidywania popytu i jakości usług, znajomość informatyki i obsługi komputera oraz nowoczesnych urządzeń elektronicznych stosowanych w hotelarstwie.

     W cyklu kształcenia ujęte są praktyki zawodowe, które poszerzają, utrwalają i sprawdzają wiadomości i umiejętności zdobyte w szkole.

     Absolwenci technikum mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich, w przedsiębiorstwach żeglugowych, lotniczych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Szkoła przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w hotelarstwie. Technikum przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów z zakresu hotelarstwa oraz innych, wybranych przez absolwenta kierunków studiów ze względu na moduł kształcenia ogólnego.


     Dla właściwie rozumianego przemysłu turystycznego w kraju i w naszym regionie istotne znaczenie ma nowoczesne kształcenie kadr dla potrzeb turystyki.

     Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem z przygotowania zawodowego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych