• Deklaracja dostępności

      • Centrum Edukaacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CEZiT.

  • Galeria zdjęć

      brak danych