• Organizacja roku szkolnego 2023/2024

   05.09.2023 19:19

   Ważne terminy:

    

   - 13 września 2023r:

   godz. 16:30. – zebranie rodziców klas pierwszych z dyrekcją szkoły – aula; następnie z wychowawcą klasy: klasa IA TH – sala nr 16, klasa IBTH – sala nr 5 ; klasa I TŻ sala nr 45

   godz. 16:30. zebranie rodziców klas piątych z wychowawcami

    

   godz. 17:15 – zebranie rodziców klas piątych z dyrekcją szkoły – aula

    

   godz. 17:45 – Zebranie Rady Rodziców (obowiązkowo rady klasowe rodziców po 2 osoby) – świetlica

    

   - Do 15 września 2023r. do godz. 15.00 - uczniowie klas III A i B TH, VTHA, VTH/TŻ składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego

    

   - Do 30 września 2023 r. do godz. 15.00 - uczniowie klas VTHA, VTH/TŻ składają wstępną deklarację maturalną

    

   - Do 7 lutego 2024 r. do godz. 15.00 - uczniowie klas VTHA, VTH/TŻ składają ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego

    

   - Do 7 lutego 2024 r. do godz. 15.00 - uczniowie klasy IIITŻ składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego

    

    

   Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w

   deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).

    

   W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie

   deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

    

   W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego dla tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 zima – ponownie składają deklarację do 04 kwietnia 2024r.

    

    

    

   Zakończenie I półrocza: 12 stycznia 2024 r.

    

    

   - Informacje o przewidywanych ocenach:

    

   * śródrocznych – do 22 grudnia 2023 r.

   * rocznych – klasy VTHA, VTH/TŻ - do 09 kwietnia 2024 r.

   klasy I–IV - do 06 czerwca 2024 r.

    

   - Wystawianie ocen:

    

   * śródrocznych – do 09 stycznia 2024 r.

   * rocznych – klasy VTHA, VTH/TŻ – do 23 kwietnia 2024 r.

   klasy I–IV – do 19 czerwca 2024 r.

    

    

   Wywiadówka: 11.01.2024 r. godz. 16.30 (czwartek)

   Drzwi Otwarte godz.17.00-17.30

    

   Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych –

   26 kwietnia 2024 r. godz. 12.00 rozdanie świadectw ukończenia szkoły

    

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

   21 czerwca 2024 r. – klasy I – IV - godz. 9.00

    

    

   Zimowa przerwa świąteczna: 23- 31 grudnia 2023 r.

   Ferie zimowe: 15 stycznia - 28 stycznia 2024 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna:28 marca - 02 kwietnia 2024r.

    

  • Galeria zdjęć

    brak danych