• Pedagog szkolny

    • 20.09.2018 20:08
     •   
        Pani Patrycja Obszańska

        w swoim gabinecie jest dostępna w:
      
     •    PONIEDZIAŁEK:   8.30 – 12.30

       

         WTOREK:                8.00 – 12.00

       

         ŚRODA:                    11.30 – 15.30

       

         CZWARTEK:           9.30 – 14.30

       

         PIĄTEK:                   8.30 – 13.30
      
     Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

      
     •  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś  samotny

     •  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

     •  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w  trudnej sytuacji materialnej

     • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

     PROGRAM_wychowawczo-profikatyczny.pdf

     Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku:
      
     • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

     • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

     • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

     • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

     • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

     • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

     • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
    • więcej
  • Galeria zdjęć

    brak danych