• PROJEKT "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu" - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

    •  

     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa z projekcie praktyk zagranicznych znajduje się tutaj.

     1. Zatwierdzenie do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) projektu "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"

     Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + w Warszawie  informuje, iż projekt "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu" w dniu 10 sierpnia 2016 roku został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

     Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

     Projektem zostaną objęci uczniowie klas II i III  (30 osób)  Technikum Zawodowego nr 1 w CEZiT w Świnoujściu w zawodzie : technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy w roku szkolnym 2016/2017 odbędą praktykę zawodową 4-ro tygodniową we Włoszech.

     Poniżej znajduje się lista osób, które zostały zakwalifikowane do tego projektu:
     lista_osob_zakwalifikowanych_do_projektu.pdf

     UWAGA!

     Z uwagi na zmianę terminu wyjazdu na praktykę zagraniczną do Bolonii na okres od 12 marca 2017 do 08 kwietnia 2017

     Proszę o:

     • sprawdzenie ważności dowodów osobistych lub paszportów
     • wyrobienie karty ubezpieczenia europejskiego, informacja o wydawaniu karty na stronie   http://www.nfz-szczecin.pl/p7sti_jak_uzyskac_ekuz.htm
     • zmieniają się terminy obowiązkowych zajęć z języka angielskiego (obecność 80%):
      • HOTELARZE – zajęcia już w czwartek 02 marca 2017 r. o godz. 15:30; następnie w piątek sobotę i niedzielę.
      • ŻYWIENIE – zajęcia już 25 i 26 lutego 2017 r. godz. 9:00 (sobota i niedziela)

     Zajęcia odbędą się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w salach:
     Hotelarze – s. 103
     Gastronomia – s.106
     Liczba godzin zajęć z języka angielskiego wynosi dla każdej grupy: 30 godzin lekcyjnych.

     Spotkanie z koordynatorem projektu dla wszystkich uczestników oraz zainteresowanych rodziców – 02 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych