• Tadeusz Lipiec

     • Z przykrością informuję, że 6 lipca 2024 r. w wieku niespełna 88 lat, odszedł Tadeusz Lipiec, wieloletni nauczyciel historii i wos-u, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. 

      Był pełnym ciepła człowiekiem, nauczycielem reprezentującym starą szkołę czyli sumienność, rzetelność, skromność i sprawiedliwość.

       

      Spoczywaj w pokoju

       

     • TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

     • 26 sierpnia 2024 godz. 9.00 – matematyka (klasy1, 2, 3)

      27 sierpnia 2024 godz. 9.00 – matematyka (klasy 4, 5), historia, biologia, pracownia służby pięter, technologia gastronomiczna, język angielski

      28 sierpnia 2024 godz. 9.00 – język polski

     • Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

     • Oficjalnie możemy powiedzieć, że zaczynamy wakacje . Udanego wypoczynku i widzimy się w pełnym składzie we wrześniu.

     • CERTYFIKAT

     • Nasza szkoła brała udział w I edycji programu profilaktycznego "GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW". Program ten przede wszystkim koncentruje się na szeroko rozumianym wsparciu młodych osób, edukacji prozdrowotnej, radzeniu sobie ze stresem i emocjami, wyrażaniu swoich potrzeb oraz budowaniu właściwych relacji międzyludzkich.

     • Hotel Cesarskie Ogrody - II edycja Klasy Patronackiej zakończona

     • Z przyjemnością informujemy o zakończeniu drugiej edycji Klasy Patronackiej w naszym hotelu. Projekt realizujemy wspólnie z Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu!

      Nasi pracownicy z wielką przyjemnością dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Była to dla nas prawdziwa satysfakcja, móc przekazywać nasze umiejętności młodszemu pokoleniu. Wspólna praca z młodzieżą była inspirująca i budująca, pokazując, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy i zaangażowaniu.

      Uroczyste zakończenie edycji 2023/2024 miało miejsce podczas uroczystej kolacji, która była okazją do podsumowania wspólnych osiągnięć oraz wymiany podziękowań i gratulacji.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz pracownikom za zaangażowanie i wkład w ten wyjątkowy projekt. Czekamy z niecierpliwością na kolejny rok i nowe wyzwania w ramach Klasy Patronackiej!

      Do zobaczenia w przyszłości!

     • Klasa 2bTH gościła w Hotelu HAMILTON

     • 12 czerwca klasa 2bTH gościła w Hotelu HAMILTON. Z Paniami menagerkami uczniowie zwiedzali hotel zaczynając od kuchni, poprzez salę śniadaniową,  salę restauracyjną na 7 piętrze i lobby bar. Zwiedzanie zakończono konsumując pyszną pizzę neapolitańską. 

      Dziękujemy za miłą atmosferę i obiecujemy , że jeszcze tu wrócimy już jako goście i praktykanci.

      Uczniowie 2bTH

     • Spotkanie z doradcą zawodowym

     • 11 czerwca 2024 klasa 3 TŻ pod opieką szkolnego doradcy zawodowego udała się do Hotelu Interferie Medical SPA, tym razem w celu zwiedzenia i zapoznania się z hotelową produkcją browaru. Pan Paweł pasjonata warzenia piwa zapoznał nas z technologią produkcyjną piwa. Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji jak i pracowników zaprzyjaźnionego hotelu za umożliwienie nam zwiedzenia obiektu oraz poznanie lokalnej produkcji w Browar Miedziowy 44.

     • Edukacja z wojskiem

     •  W dniu 27 maja 2024 klasy drugie miały okazję wziąć udział w programie „Edukacja z wojskiem”. To  program edukacyjno-obronny - przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

      Zasadniczym celem programu  jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. 

      3-lekcyjne szkolenie połączyło teorię i praktykę. Zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

      Nadrzędnym założeniem projektu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

     • EGZAMIN ZAWODOWY

     • Czerwiec 2024

      • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 03 czerwca  2024 r.  godz. 09.00 -11.30 świetlica

                                                       kwalifikacja HGT.03 – 2 osoby

       

      • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 03 czerwca  2024 r.  godz. 13.00 -15.30 świetlica

                                                       kwalifikacja HGT.06- 4 osoby        

       

      • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 05 czerwca  2024 r.  godz. 8.00-10.00 , 12.00-14.00

      kwalifikacja HGT.02    po 5 osób na zmianę

       

      • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 06 czerwca  2024 r.  godz. 8.00-10.00 , 12.00-14.00

      kwalifikacja HGT.02    po 5 osób na zmianę

       

       

      Część pisemna elektroniczna 04 czerwca 2024

       

      • CZĘŚĆ PISEMNA – 04 czerwca 2024 r.  godz. 09.00 -10.00   sala nr 14

      kwalifikacja HGT.02- 10 osób 

       

      • CZĘŚĆ PISEMNA – 04 czerwca 2024 r.  godz. 11.00 -12.00   sala nr 14

      kwalifikacja HGT.02- 10 osób i HGT.03- 1 osoba

     • Nowe możliwości praktyk w Niemczech, a może też dobrej pracy!

     • W dniu 19.04.2024r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm położonego w miejscowości Kamminke po niemieckiej stronie naszej wyspy Uznam. Ośrodek ten reprezentowała jako Kierownik pani Katharine Feike oraz dwoje jej współpracowników: pani Kinga Sikora i pan Mariusz Siemiatkowski. Ze strony naszej szkoły obecna była pani Dyrektor Anna Dunajko, pani Kierownik Anna Kazana- Komarek oraz pani Edyta Szczubiałkiewicz, która zainicjowała kontakt oraz spotkanie.

      Tematem wizyty były w pierwszej kolejności wrześniowe praktyki dla naszych uczniów, które mogliby odbyć w ośrodku Golm w bardzo sprzyjających warunkach dzięki istniejącej tam bazie noclegowej i gastronomicznej, a przede wszystkim ze względu na pracujący tam polsko-niemiecki zespół, który jest otwarty na praktykantów z Polski i może zaoferować im również zatrudnienie w sezonie letnim.

      Spotkanie dotyczyło również możliwości i perspektyw uczestnictwa w projektach odbywających się w ośrodku Golm oraz nawiązania współpracy z niemiecką szkołą z terenu wyspy Uznam oraz z innymi placówkami wspierającymi edukację.

      Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i nowe perspektywy rozwoju dla naszej szkoły.

      Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie - liczymy również na Waszą otwartość i kreatywność oraz Wasze zaangażowanie w przedsięwzięcia, które będą prawdopodobnie wkrótce możliwe!

      W przypadku pytań dotyczących np. jesiennych praktyk w ośrodku Golm już teraz służę pomocą - Edyta Szczubiałkiewicz

     • Klasa 3 TŻ i UG podczas warsztatów z doradztwa zawodowego w hotelu Cesarskie Ogrody

     • 18 kwietnia 2024 r uczniowie z klasy 3 TŻ i UG pod opieką szkolnego doradcy zawodowego udali się  do hotelu Cesarskie Ogrody. Uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których odkrywali swoje role w zespole. Zajęcia poprowadziła Pani Ania - kierownik ds. gastronomii wraz z Panią Joanną i Nikolą-   absolwentkami naszej szkoły,  które również pełnią funkcje kierownicze w dziale recepcji i dziale marketingu i sprzedaży. Uczniowie  aktywnie uczestniczyli w zajęciach  odkrywając swoje  role w zespole, które w przyszłości mogą  przerodzić się w określone funkcje pracownicze podczas wykonywania pracy zawodowej. Serdeczne podziękowania kierujemy dla dyrekcji i załogi hotelu Cesarskie Ogrody. Jak zawsze było efektywnie, miło i przyjaźnie ❤❤❤❤

     • Narodowe Czytanie "Kordiana"

     • W naszej szkole 26 marca 2024 odbyło się Narodowe Czytanie ,,Kordiana", Juliusza Słowackiego. Młodzież z klas 3tż i 3 B th odczytała dla całej społeczności szkolnej wybrane trzy sceny.  

      Dramat został uwspółcześniony poprzez strój i ciekawe rekwizyty. 

      Wszyscy mieliśmy dużą dawkę polskiej literatury w interpretacji naszych uczniów.

     • KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH Technikum Zawodowego nr 1 w Świnoujściu w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

     • Technikum Zawodowe  nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2024/2025 w zawodach:

      Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 25 ust.3 i 9 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025. 

      Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty  oraz zajęcia edukacyjne i pozostałe osiągnięcia uczniów:

      Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:

      -  języka polskiego
      -  historii i wiedzy o społeczeństwie,
      -  matematyki,
      -  przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
      -  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

       

      Technik Hotelarstwa

      • Technik Ekonomista – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej
      • Technik Hotelarstwa – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej
      • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej
      1. Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ośmioklasisty z zakresów:
      2. Maksymalnie 100 punktów za ,,świadectwo”, w tym:                     
      • za oceny z niżej wymienionych przedmiotów, umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 60 punktów:
      • język polski
      • język angielski lub niemiecki
      • matematyka
      • geografia
 • Galeria zdjęć

   brak danych